Privacy

Privacy verklaring (AVG)

Rudy Rosman,
fotograaf namens Remora producties (Bedrijfsnaam, maar ook actief via de naam Remora producties Fotostudio en namen van de websites remoraproducties.nl, remorascuba.nl en onderwaterfotostudio.nl hierna te noemen Remora producties), gevestigd te Heerhugowaard en Egmond aan den Hoef is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring

Contactgegevens

Remora producties
Inschrijving KvK onder nummer 37156767
Rudy Rosman
Reekerkooglaan 44
1705 AK Heerhugowaard
+31 6 – 10 67 55 87

Persoonsgegevens die Remora producties verwerkt Remora producties verwerkt uw persoonsgegevens die u zelf aan Remora producties verstrekt omdat u gebruikt wilt maken van de diensten van Remora producties. Daarnaast verwerkt Remora producties foto’s die in opdracht van u worden gemaak of worden uw persoonsgegevens verwerkt vanwege journalistieke of artistieke belangen. Opdrachtgevers zoals verenigingen, bedrijven of media kunnen Remora producties vanwege journalistieke redenen opdracht verstrekken deze gegevens te verzamelen. Dat zullen altijd foto’s zijn.

Een overzicht van de persoonsgegevens die Remora producties verwerkt

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Foto’s
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op de website van Remora producties

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Remora producties verwerkt

Remora producties heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Remora producties kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Remora producties raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat Remora producties zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via studio@remoraproducties.nl, dan verwijdert Remora producties deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Remora producties persoonsgegevens verwerkt

Remora producties verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over de dienstverlening
 • Om thuisreportages te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
 • Om uw betaling af te kunnen handelen
 • Om u een digitale nieuwsbrief te kunnen sturen (u kunt u hiervoor via e-mail of de hiervoor bestemde link in de nieuwsbrief afmelden)

Geautomatiseerde besluitvorming

Remora producties neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Remora producties gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier of boekingsformulier dat u
invult op www.remoraproducties.nl en die per e-mail bij Remora producties binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuisreportages of om fotoproducten af te leveren) verstrekt u Remora producties telefonisch of per e-mail.

Voor offertes en facturen gebruik ik Adobe InDesign en voor de boekhouding gebruik ik FileMaker Pro en MS Excel. In offertes en facturen gebruik ik eventueel uw bedrijfsnaam, uw naam en adresgegevens. In de boekhouding gebruik ik uw bedrijfsnaam en/of uw naam.

De foto’s die ik in opdracht van u maak, worden verzonden via WeTransfer en opgeslagen op een NAS met als back-up DropBox. Indien u hiervoor toestemming geeft, kunnen foto’s gedeeld worden op www.remoraproducties.nl en/of social media als Facebook, LinkedIn en Instagram. Hiervoor is altijd vooraf toestemming gevraagd.
U kunt altijd terugkomen op uw beslissing door dit in een e-mail naar studio@remoraproducties.nl kenbaar te maken.

Hoe lang Remora producties persoonsgegevens bewaart

 • Contactgegevens:
  Remora producties bewaart uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
 • In uw opdracht gemaakte foto’s:
  indien u toestemming geeft om foto’s te delen op www.remoraproducties.nl en/of social media, bewaart Remora producties de foto’s totdat u Remora producties verzoekt deze
  te verwijderen of totdat ik het bedrijf Remora producties wordt beëindigd. Indien u geen toestemming geeft om foto’s te delen, bewaart Remora producties foto’s maximaal een jaar.
  Zolang Remora producties foto’s bewaart, kunt u deze bij mij nabestellen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Remora producties verkoopt uw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Remora producties een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Remora producties blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies die Remora producties gebruikt

Remora producties gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Remora producties gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Remora producties hiermee de website optimaliseren. U kunt uw afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Remora producties en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Remora producties een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Remora producties van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar studio@remoraproducties.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Remora producties reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Remora producties wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Remora producties persoonsgegevens beveiligt

Remora producties neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via studio@remoraproducties.nl.